Marty McGee Bennett Marty McGee Bennett

CAMELIDynamics 

Alpakka fødes ikke "tamme".  

I årtusener i Andesfjellene har letthåndterlig ikke vært en prioritert egenskap i avlsarbeidet der ull/fiber har stått i sentrum.  De samlet inn alpakkaene i forbindelse med klippingen og dette er i prisippet den eneste "håndteringen de fleste alpakkaene får. 
Utenfor Søramerika derimot, er selvfølgelig ullen/fiberen også viktig, men vi vil dessuten gjerne ha mer nærkontakt med våre dyr, foreksempel i forbindelse med utstilling, terapi, Inn på Tunet, alpakkavandring og besøksgård.  

Da er det nødvendig å trene dem og det finnes mange måter å gjøre dette på.  En respektfull og sympatisk metode er Camelidynamics.

Metoden har sina røtter i Linda Tellington-Jones´ TTEAM – et kjent navn/begrep for mange hestemennesker.  Marty McGee Bennet i USA har videreutviklet dette til Camelidynamics.

Kort fortalt så handler det om at det er vi som skal lære oss å forstå hvordan våre alpakkaer og lamaer tenker, slik at vi - på ett for alpakkaene og lamaene - kan formidle til dem hva vi vil de skal gjøre. 

Det første steget til dette er å få alpakkaen / lamaen til å stole på oss og å føle seg trygge.  (det er naturligvis et tankesett som bør prege all vår samvær med dyr - ikke bare alpakka og lama) 

På engelsk snakker man om flight, fight or freeze som kan oversettes til flukt, motstand og blokkering.  Blokkering innebærer at alpakkaen/lamen blir som forstenet og helt enkelt legger seg ned.  Å lære å ikke stresse sine alpakkaer og lamaer er altså nøkkelen til et harmonisk samhandling. (tekst hentet fra Österlen Alpacka)

Line Werner Kolstad hos Alpakka Enghaugen er CAMELIDynamics Consultant

Vi har  noen av CAMELIDynamics produktene på lager (se under), men et mer komplett utvalg vil du finne hos  Österlen Alpacka i Sverige.  

Avisartikler:

Martys artikel Young Swedish Girls Find Balance with Alpacas
Här tränas socialt samspel utan ord.